BIP Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie

Majątek

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie, jako jednostka budżetowa, dysponuje majątkiem, który stanowi mienie publiczne, a właścicielem jest Gmina Miasta Sopotu.

Wartość majątku na podstawie ksiąg inwentarzowych na koniec 2016 roku wynosi:
1. Powierzchnia:
Użytkowa szkoły - 2.444,32 m2
Obiektów inżynierii lądowej - 1.040,0 m2

2. Wartość:
Budynki - 1.091.151,61 zł
Obiekty inżynieryjne - 24.977,79 zł
Urządzenia techniczne - 74.142,35 zł
Pozostałe środki trwałe - 1.317.130,20 zł
Wartości niematerialne i prawne - 137.337,71 zł
Zbiory biblioteczne - 169.588,26 zł

3. Sprawozdania finansowe:

Data stworzenia : 2017-04-28 13:06 Autor : Administrator Data publikacji : 2017-04-28 13:06 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2019-05-09 13:59 Osoba modyfikująca : Administrator
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz