BIP Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie

Status prawny

  • Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w  Sopocie jest jednostką samorządu terytorialnego.
  • Podstawą prawną działalności Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża                w  Sopocie jest ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1943 ze zmianami).
  • Organem prowadzącym jest Powiat Sopot.
  • Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
Data stworzenia : 2017-04-28 13:05 Autor : Administrator Data publikacji : 2017-04-28 13:05 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2017-05-23 09:03 Osoba modyfikująca : Administrator
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz